SAMA

Organiserer mere end 4.000 virksomheder på landsplan.

Indflydelse i DA

Sama varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser i DA.

Medlemmerne

Samas medlemmer organiserer selvstændige virksomheder indenfor mange forskellige brancher.

Respekt for fagligheden

Sama er opbygget med respekt for den individuelle organisations faglige identitet.