Om SAMA

collage7SAMA blev stiftet i 1997 og organiserer i dag mere end 4.000 virksomheder fordelt på 5 medlemsorganisationer.

SAMA er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, og sammenslutningen har til formål at sikre, at de mindre medlemsorganisationer får varetaget deres interesser i Dansk Arbejdsgiverforening.

Selvom organisationernes medlemmer har så forskellige erhverv som f.eks. frisør og køretøjsopbygger, har SAMA et fælles mål om, at mindre arbejdsgiverorganisationer skal have en stemme på linje med andre organisationer.

Derfor er SAMA altid interesseret i at høre fra andre mindre arbejdsgiverorganisationer, der er interesseret i ligeværdig indflydelse i Dansk Arbejdsgiverforening.

SAMA fundament bygger på:
– At styrke og fastholde indflydelsen i Dansk Arbejdsgiverforening
– At respektere medlemsorganisationernes individuelle faglighed i SAMAs arbejde